Introducing Deal Tracker team

Consultations, Advertising, Printing Graphics And many more

u003csvg enable-background=u0022new 0 0 750 500u0022 version=u00221.1u0022 viewBox=u00220 0 750 500u0022 xml:space=u0022preserveu0022 xmlns=u0022http://www.w3.org/2000/svgu0022u003e u003cpath d=u0022m274.76 421.62c-88.054-47.696-163.17-145.44-70.945-227.02s244.76-131.25 312.16-67.397 31.925 99.322 111.74 125.93 67.397 164.95-74.492 182.68-235.89 8.868-278.46-14.189zu0022 fill=u0022#EDEBFCu0022u003eu003c/pathu003e u003cg fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.8745u0022u003e u003cpath d=u0022m497.42 143.73c-0.518-0.86-1.049-1.703-1.592-2.527u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m492.35 136.42c-2.387-2.97-4.992-5.599-7.834-7.796-16.408-12.684-34.659-14.032-48.581-9.687s-23.515 14.382-22.607 24.467c0.996 11.052 24.39 9.211 35.497-6.65 10.826-15.46 20.868-63.206-51.068-82.054u0022 stroke-dasharray=u00225.9086,5.9086u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m394.9 53.982c-0.955-0.233-1.924-0.461-2.907-0.684u0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cpolygon points=u0022344.4 45.904 368.37 59.951 373.88 53.202 383.24 54.402 381.52 43.858 388.56 35.231u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022373.88 53.202 383.24 54.402 377.34 49.143u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022377.34 49.143 373.88 53.202 368.37 59.951 344.4 45.904u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/polygonu003e u003cg fill=u0022#ACA9FFu0022u003e u003cpath d=u0022m495 56.061h-18.051v-7.736c0-7.121 5.773-12.894 12.894-12.894s12.894 5.773 12.894 12.894c-1e-3 4.272-3.465 7.736-7.737 7.736zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m481.26 56.061h-13.473v-5.774c0-5.315 4.309-9.623 9.623-9.623 5.315 0 9.623 4.308 9.623 9.623 1e-3 3.189-2.584 5.774-5.773 5.774zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m493.06 56.061h-26.173c-3.168 0-5.737-2.568-5.737-5.737 0-3.168 2.568-5.737 5.737-5.737h26.173v11.474zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#ACA9FFu0022u003e u003cpath d=u0022m578.05 167.92h-18.051v-7.736c0-7.121 5.773-12.894 12.893-12.894 7.121 0 12.894 5.773 12.894 12.894 0 4.272-3.464 7.736-7.736 7.736zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m564.3 167.92h-13.473v-5.774c0-5.315 4.308-9.623 9.623-9.623s9.623 4.309 9.623 9.623c1e-3 3.189-2.584 5.774-5.773 5.774zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m576.1 167.92h-26.173c-3.168 0-5.737-2.568-5.737-5.737 0-3.168 2.568-5.737 5.737-5.737h26.173v11.474zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003crect x=u0022231.29u0022 y=u0022111.02u0022 width=u002275.694u0022 height=u002250.346u0022 fill=u0022#fffu0022u003eu003c/rectu003e u003cpath d=u0022m306.04 111.95v48.471h-73.82v-48.471h73.82m1.875-1.875h-77.569v52.22h77.569v-52.22zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003crect x=u0022230.35u0022 y=u0022108.92u0022 width=u002277.569u0022 height=u002213.623u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022240.88u0022 y=u0022130.19u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022251.1u0022 y=u0022130.19u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022261.31u0022 y=u0022130.19u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022271.53u0022 y=u0022130.19u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022281.75u0022 y=u0022130.19u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022291.97u0022 y=u0022130.19u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022240.88u0022 y=u0022139.36u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022251.1u0022 y=u0022139.36u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022261.31u0022 y=u0022139.36u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022271.53u0022 y=u0022139.36u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022281.75u0022 y=u0022139.36u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022291.97u0022 y=u0022139.36u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022240.88u0022 y=u0022148.54u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022251.1u0022 y=u0022148.54u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022261.31u0022 y=u0022148.54u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022271.53u0022 y=u0022148.54u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022281.75u0022 y=u0022148.54u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022291.97u0022 y=u0022148.54u0022 width=u00225.422u0022 height=u00225.422u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003cg fill=u0022#ACA9FFu0022u003e u003cpath d=u0022m248.07 114.34c-1.612 0-2.919-1.307-2.919-2.919v-5.005c0-1.612 1.307-2.919 2.919-2.919s2.919 1.307 2.919 2.919v5.005c0 1.612-1.307 2.919-2.919 2.919zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m290.19 114.34c-1.612 0-2.919-1.307-2.919-2.919v-5.005c0-1.612 1.307-2.919 2.919-2.919s2.919 1.307 2.919 2.919v5.005c0 1.612-1.307 2.919-2.919 2.919zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cpath d=u0022m584.96 102.92c-18.359 0-33.295-14.936-33.295-33.295s14.936-33.295 33.295-33.295 33.295 14.936 33.295 33.295c-1e-3 18.359-14.937 33.295-33.295 33.295zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m587.08 70.335h-4.25v-14.522c0-1.174 0.951-2.125 2.125-2.125s2.125 0.951 2.125 2.125v14.522zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m586.67 71.752v-4.25h7.733c1.174 0 2.125 0.951 2.125 2.125s-0.952 2.125-2.125 2.125h-7.733zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cline x1=u0022583.42u0022 x2=u0022583.42u0022 y1=u002240.228u0022 y2=u002245.541u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022604.52u0022 x2=u0022600.76u0022 y1=u002248.087u0022 y2=u002251.844u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022613.88u0022 x2=u0022608.57u0022 y1=u002268.564u0022 y2=u002268.564u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022606.02u0022 x2=u0022602.27u0022 y1=u002289.663u0022 y2=u002285.906u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022585.55u0022 x2=u0022585.55u0022 y1=u002299.025u0022 y2=u002293.712u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022564.45u0022 x2=u0022568.2u0022 y1=u002291.166u0022 y2=u002287.409u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022555.09u0022 x2=u0022560.4u0022 y1=u002270.689u0022 y2=u002270.689u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022562.94u0022 x2=u0022566.7u0022 y1=u002249.59u0022 y2=u002253.347u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#211380u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.4168u0022u003eu003c/lineu003e u003cpath d=u0022m584.96 74.585c-2.734 0-4.959-2.224-4.959-4.959 0-2.734 2.225-4.959 4.959-4.959s4.959 2.224 4.959 4.959-2.225 4.959-4.959 4.959zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cg fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#FF6700u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.9061u0022u003e u003cline x1=u0022245.96u0022 x2=u0022245.96u0022 y1=u002234.269u0022 y2=u002239.038u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022263.42u0022 x2=u0022260.05u0022 y1=u002241.323u0022 y2=u002244.695u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022271.82u0022 x2=u0022267.06u0022 y1=u002259.703u0022 y2=u002259.703u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022264.77u0022 x2=u0022261.4u0022 y1=u002278.642u0022 y2=u002275.27u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022246.39u0022 x2=u0022246.39u0022 y1=u002287.045u0022 y2=u002282.276u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022228.93u0022 x2=u0022232.3u0022 y1=u002279.991u0022 y2=u002276.618u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022220.52u0022 x2=u0022225.29u0022 y1=u002261.611u0022 y2=u002261.611u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022227.58u0022 x2=u0022230.95u0022 y1=u002242.672u0022 y2=u002246.044u0022u003eu003c/lineu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#FDA702u0022u003e u003cpath d=u0022m252.28 63.7h-11.852v-12.057c0-3.273 2.653-5.926 5.926-5.926s5.926 2.653 5.926 5.926v12.057zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m243.57 70.616h5.569v2.196c0 1.538-1.247 2.785-2.785 2.785s-2.785-1.247-2.785-2.785v-2.196zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m255.11 66.561h-17.501v-5.963c0-4.833 3.918-8.75 8.75-8.75 4.833 0 8.75 3.918 8.75 8.75v5.963zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m255.7 69.85h-18.686c-1.323 0-2.396-1.073-2.396-2.396s1.073-2.396 2.396-2.396h18.686c1.323 0 2.396 1.073 2.396 2.396-1e-3 1.323-1.073 2.396-2.396 2.396zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#fffu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-linejoin=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00221.8745u0022u003e u003crect x=u0022337.84u0022 y=u0022111.81u0022 width=u002234.209u0022 height=u002223.609u0022u003eu003c/rectu003e u003cpolygon points=u0022372.04 135.42 354.94 135.42 337.84 135.42 354.94 111.81u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022337.84 111.81 354.94 111.81 372.04 111.81 354.94 128.2u0022u003eu003c/polygonu003e u003c/gu003e u003cpath d=u0022m325.51 97.111v-26.92c0-1.619-1.313-2.932-2.932-2.932h-29.958c-1.619 0-2.932 1.313-2.932 2.932v17.54c0 1.619 1.313 2.932 2.932 2.932h26.681l6.209 6.448zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cg fill=u0022#fffu0022u003e u003ccircle cx=u0022316.91u0022 cy=u002279.2u0022 r=u00221.911u0022u003eu003c/circleu003e u003ccircle cx=u0022307.6u0022 cy=u002279.2u0022 r=u00221.911u0022u003eu003c/circleu003e u003ccircle cx=u0022298.29u0022 cy=u002279.2u0022 r=u00221.911u0022u003eu003c/circleu003e u003c/gu003e u003cellipse cx=u0022375u0022 cy=u0022449.62u0022 rx=u0022308.41u0022 ry=u002216.109u0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/ellipseu003e u003cpath d=u0022m453.38 208.79s-11.33 85.645-36.586 72.988c-20.141-10.093 0.615-47.044 4.971-54.441 5.911-10.037 16.07-17.02 27.641-18.351 1.363-0.157 2.699-0.231 3.974-0.196zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m445.01 227.34c-3.682 6.252-19.076 33.616-11.592 48.031 9.712-13.484 15.704-41.403 18.359-56.449-2.602 2.468-4.913 5.27-6.767 8.418zu0022 fill=u0022#0D0666u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m503.54 216.61c7.886 12.822 25.149 45.159 29.905 89.052-9.973 7.382-85.499-1.808-91.565-3.387s-3.869-89.876 9.082-93.375c12.025-3.248 26.985-4.345 41.133-0.741 4.773 1.217 8.866 4.257 11.445 8.451zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m503.45 216.32c-2.58-4.195-6.673-7.235-11.444-8.45-8.214-2.092-16.699-2.598-24.726-2.02 4.318 1.374 8.009 4.246 10.396 8.128 7.886 12.821 25.149 45.159 29.905 89.052-4.177 3.092-17.727 3.342-32.504 2.479 21.306 2.523 51.634 4.783 58.278-0.136-4.756-43.894-22.02-76.231-29.905-89.053zu0022 fill=u0022#0D0666u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m491.78 208.79s11.33 85.645 36.586 72.988c20.141-10.093-0.615-47.044-4.971-54.441-5.911-10.037-16.07-17.02-27.641-18.351-1.363-0.157-2.699-0.231-3.974-0.196zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m491.78 208.79s11.33 85.645 36.586 72.988c20.141-10.093-0.615-47.044-4.971-54.441-5.911-10.037-16.07-17.02-27.641-18.351-1.363-0.157-2.699-0.231-3.974-0.196zu0022 fill=u0022#0D0666u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m520.08 226.24c2.626 3.597 10.415 14.672 14.655 26.178-3.298-11.015-9.228-21.499-11.334-25.075-5.91-10.037-16.069-17.02-27.641-18.351-1.362-0.157-2.698-0.231-3.973-0.196 0 0 0.093 0.705 0.279 1.961 11.146 0.591 21.401 6.427 28.014 15.483zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m530.96 266.23c-0.01-8.059-2.215-15.96-6.099-23.021-3.37-6.128-8.125-14.831-10.831-20.038-0.314-0.604-0.78-1.081-1.342-1.468l-0.412-2.127c0.166-0.211 0.349-0.394 0.508-0.616 0.126-0.175 0.213-0.359 0.331-0.536 0.197-0.185 0.409-0.354 0.559-0.595l0.662-0.937c-4.5-3.625-9.788-6.178-15.513-7.356-3.335 4.917-3.746 10.587-1.149 13.629-1.171 0.715-2.076 2.066-2.739 3.874 4.022 19.894 11.982 49.636 24.365 55.124 9.356 0.427 11.67-7.742 11.66-15.933zu0022 fill=u0022#0D0666u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m475.1 226.7c7.332 1.831 14.76-2.627 16.591-9.959l5.281-21.142-26.55-6.632-5.281 21.142c-1.832 7.331 2.627 14.759 9.959 16.591zu0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m470.42 188.96-0.146 0.585 20.107 5.022-5.281 21.142c-1.446 5.79-6.386 9.773-12.01 10.297 0.645 0.272 1.309 0.512 2.009 0.687 7.332 1.832 14.76-2.627 16.591-9.959l5.281-21.142-26.551-6.632zu0022 fill=u0022#F56449u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m491.18 218.33c0.197-0.514 0.374-1.04 0.511-1.587l5.281-21.142-26.551-6.632-4.329 17.33c1.713 4.478 4.993 8.375 9.587 10.75h1e-3c4.987 2.577 10.548 2.877 15.5 1.281zu0022 fill=u0022#F56449u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m466.76 178.15c-3.956 10.611-2.013 20.218 8.79 25.802s20.53 2.01 28.026-6.772c9.282-10.872 18.118-22.04-4.199-33.576s-27.719 1.407-32.617 14.546zu0022 fill=u0022#2C0107u0022u003eu003c/pathu003e u003ccircle cx=u0022467.41u0022 cy=u0022181.73u0022 r=u00227.537u0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/circleu003e u003cpath d=u0022m471.14 211.33c9.931 5.133 22.143 1.244 27.276-8.687l7.343-14.205c3.796-7.343 0.92-16.372-6.423-20.168l-6.53-3.375c-8.912-4.607-19.872-1.117-24.479 7.796l-5.874 11.363c-5.133 9.931-1.244 22.143 8.687 27.276zu0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m499.33 168.27-6.529-3.375c-0.818-0.423-1.656-0.754-2.501-1.043l2.88 1.489c7.343 3.796 10.219 12.825 6.423 20.168l-7.343 14.205c-4.485 8.677-14.373 12.74-23.422 10.204 0.729 0.509 1.486 0.992 2.297 1.412h1e-3c9.93 5.133 22.142 1.244 27.275-8.687l7.343-14.205c3.794-7.343 0.919-16.373-6.424-20.168zu0022 fill=u0022#F56449u0022u003eu003c/pathu003e u003ccircle cx=u0022502.61u0022 cy=u0022198.82u0022 r=u00227.839u0022 fill=u0022#F56449u0022u003eu003c/circleu003e u003cpath d=u0022m469.39 201.18 3.129 1.99c2.725 1.733 6.339 0.93 8.073-1.796l-12.997-8.268c-1.734 2.726-0.93 6.34 1.795 8.074zu0022 fill=u0022#fffu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m474.92 184.19c0.792-1.245 2.443-1.612 3.687-0.82 1.245 0.792 1.612 2.443 0.82 3.687 0 0-0.878 6.437-1.217 6.97-1.999 3.142-11.086-2.639-9.087-5.781 0.34-0.532 5.797-4.056 5.797-4.056zu0022 fill=u0022#F8AD7Du0022 opacity=u0022.5u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m485.95 188.83c-0.459-0.292-0.594-0.901-0.302-1.359l1.351-2.123c0.292-0.459 0.901-0.594 1.359-0.302 0.459 0.292 0.594 0.901 0.302 1.359l-1.351 2.123c-0.292 0.459-0.9 0.594-1.359 0.302zu0022 fill=u0022#2C0107u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m485.83 186.96 4.556 2.898c1.126 0.716 2.619 0.384 3.335-0.742s0.384-2.619-0.742-3.335l-4.556-2.898c-1.126-0.716-2.619-0.384-3.335 0.742-0.716 1.125-0.383 2.618 0.742 3.335zu0022 fill=u0022#2C0107u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m469.5 178.34c-0.459-0.292-0.594-0.9-0.302-1.359l1.351-2.123c0.292-0.459 0.9-0.594 1.359-0.302s0.594 0.9 0.302 1.359l-1.351 2.123c-0.291 0.459-0.9 0.594-1.359 0.302zu0022 fill=u0022#2C0107u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m468.92 176.2 4.556 2.898c1.126 0.716 2.619 0.384 3.335-0.742s0.384-2.619-0.742-3.335l-4.556-2.898c-1.126-0.716-2.619-0.384-3.335 0.742s-0.384 2.619 0.742 3.335zu0022 fill=u0022#2C0107u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m475.91 153.82c4.377-8.468 35.511 7.625 31.134 16.093s-14.895 11.73-23.492 7.286-12.019-14.912-7.642-23.379zu0022 fill=u0022#2C0107u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m501.38 259.07-14.023-37.825c-1.485-4.023 11.617-8.859 13.102-4.836l14.023 37.825-13.102 4.836zu0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/pathu003e u003cg fill=u0022#F8AD7Du0022u003e u003cpath d=u0022m497.85 217.83 5.814-11.996c0.665-1.615 2.514-2.385 4.129-1.72s2.385 2.514 1.72 4.129l-5.814 11.996c-0.665 1.615-2.514 2.385-4.129 1.72-1.615-0.666-2.385-2.514-1.72-4.129zu0022u003eu003c/pathu003e u003cellipse transform=u0022matrix(.8969 .4423 -.4423 .8969 147.42 -196.68)u0022 cx=u0022495.44u0022 cy=u0022217.77u0022 rx=u00228.434u0022 ry=u002212.429u0022u003eu003c/ellipseu003e u003cpath d=u0022m498.62 216.43-0.147-17.396c-0.029-1.539 1.196-2.811 2.736-2.839 1.539-0.029 2.811 1.196 2.839 2.736l0.147 17.395c0.029 1.54-1.196 2.811-2.736 2.839-1.539 0.029-2.81-1.196-2.839-2.735zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m495.52 212.44-2.349-13.217c-0.269-1.516 0.741-2.963 2.257-3.233 1.516-0.269 2.963 0.741 3.233 2.257l2.349 13.217c0.269 1.516-0.741 2.963-2.257 3.233s-2.963-0.741-3.233-2.257zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m494.25 216.03-8.742-10.187c-1.003-1.169-0.868-2.929 0.3-3.931 1.169-1.003 2.929-0.868 3.931 0.3l8.742 10.187c1.003 1.169 0.868 2.929-0.3 3.931s-2.928 0.868-3.931-0.3zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cpath d=u0022m517.38 282.93c-21.672-0.214-38.027-49.648-27.959-55.306 3.72-3.047 12.612-6.022 15.495-2.173 3.518 4.696 9.628 12.508 13.952 18.005 4.983 6.334 8.446 13.77 9.769 21.72 1.45 8.718 0.246 17.868-11.257 17.754zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m477.59 274.62 12.185 3.658c1.565 0.575 3.299-0.227 3.874-1.792s-0.227-3.299-1.792-3.874l-12.185-3.658c-1.565-0.575-3.299 0.227-3.874 1.792s0.227 3.299 1.792 3.874zu0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m497.36 280.15-8.21-5.933c-1.627-3.035-5.795-5.308-10.789-5.507-2.904-0.116-5.558 0.516-7.667 1.609l-33.786-1.359-0.517 13.318 36.145 1.454c1.559 0.592 3.3 0.987 5.181 1.062 3.073 0.123 5.879-0.58 8.037-1.798 0 0 11.467 1.821 12.165 0.875 0.875-1.183 0.624-2.849-0.559-3.721zu0022 fill=u0022#F56449u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m470.27 272.98c2.015-1.258 4.61-2.099 7.514-2.215 4.993-0.199 11.372 3.444 11.372 3.444-1.627-3.035-5.795-5.308-10.789-5.507-2.904-0.116-5.558 0.516-7.667 1.609l-33.786-1.359-0.208 5.358 33.564-1.33zu0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m463.14 270.01c-0.075 2.096-0.45 4.138-1.027 5.619-0.785 3.931-7.863 6.393-16.86 7l24.548 0.988c1.354-3.703 1.55-10.527-1.057-13.382l-5.604-0.225zu0022 fill=u0022#F56449u0022u003eu003c/pathu003e u003cpolygon points=u0022436.59 277.11 436.39 282.27 436.81 282.29u0022 fill=u0022#F8AD7Du0022u003eu003c/polygonu003e u003cpath d=u0022m410.01 274.8c6.599 19.602 56.289 19.836 58.449 9.027 1.666-4.276 1.737-13.224-2.607-14.702-5.301-1.804-14.195-5.04-20.461-7.34-7.22-2.65-14.991-3.595-22.596-2.446-8.341 1.26-16.288 5.057-12.785 15.461zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m465.86 269.13c-1.178-0.401-2.554-0.881-4.02-1.398 0.221 2.824-0.201 5.88-0.988 7.899-1.74 8.71-34.337 10.241-50.385 0.251 8.041 18.516 55.881 18.554 58 7.95 1.666-4.276 1.738-13.224-2.607-14.702zu0022 fill=u0022#0D0666u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m482.53 402.76c-3.887 0-7.038-3.151-7.038-7.038v-54.176h14.077v54.176c0 3.887-3.151 7.038-7.039 7.038zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m486.88 353.26h-8.703c-3.386 0-6.131-2.745-6.131-6.131v-20.842h20.966v20.842c-1e-3 3.385-2.746 6.131-6.132 6.131zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m460.7 435.27v-21.674c0-12.054 9.771-21.825 21.825-21.825v0c12.054 0 21.825 9.771 21.825 21.825v21.674u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u00227.0293u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m518.28 340.01h-71.509c-4.429 0-8.02-3.59-8.02-8.02 0-4.429 3.591-8.02 8.02-8.02h71.509c4.429 0 8.02 3.591 8.02 8.02 0 4.43-3.591 8.02-8.02 8.02zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m422.06 418.81c-1.629 3.89-1.629 10.433-1.629 10.433s-18.93 0.243-12.62 15.289c-0.012 0.282-0.023 0.549-0.033 0.803-0.101 2.608 1.985 4.753 4.594 4.721 5.822-0.072 15.577-0.185 19.222-0.185 5.339 0 17.959-11.164 19.415-15.047-0.728-3.155-1.456-4.611-1.456-4.611s0.971-1.456 0.243-6.553c-0.728-5.096-2.67-9.465-6.795-9.465-3.228 0-13.142 1.337-17.303 1.919-1.595 0.224-3.016 1.211-3.638 2.696zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m431.59 445.01c-5.339 0-23.784 0.243-23.784 0.243s-0.012-4e-3 -0.027-0.061c-2e-3 0.049-4e-3 0.098-6e-3 0.146-0.101 2.6 1.992 4.743 4.594 4.711 5.822-0.072 15.577-0.185 19.222-0.185 5.339 0 17.959-11.164 19.415-15.047-0.332-1.437-0.66-2.504-0.922-3.259-3.333 4.699-13.762 13.452-18.492 13.452zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m417.61 393.62c1.7 8.783 5.685 22.699 6.535 25.533 0.85 2.833 20.258 4.817 19.125-4.533s-4.127-25.107-6.394-27.091l-19.266 6.091zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m546.68 418.81c1.629 3.89 1.629 10.433 1.629 10.433s18.93 0.243 12.62 15.289c0.012 0.282 0.023 0.549 0.033 0.803 0.101 2.608-1.985 4.753-4.594 4.721-5.822-0.072-15.577-0.185-19.222-0.185-5.339 0-17.959-11.164-19.415-15.047 0.728-3.155 1.456-4.611 1.456-4.611s-0.971-1.456-0.243-6.553 2.67-9.465 6.795-9.465c3.228 0 13.142 1.337 17.303 1.919 1.595 0.224 3.016 1.211 3.638 2.696zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m537.15 445.01c5.339 0 23.784 0.243 23.784 0.243s0.012-4e-3 0.027-0.061c2e-3 0.049 4e-3 0.098 6e-3 0.146 0.101 2.6-1.992 4.743-4.594 4.711-5.822-0.072-15.577-0.185-19.222-0.185-5.339 0-17.959-11.164-19.415-15.047 0.332-1.437 0.66-2.504 0.922-3.259 3.333 4.699 13.762 13.452 18.492 13.452zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m551.13 393.62c-1.7 8.783-5.685 22.699-6.535 25.533-0.85 2.833-20.258 4.817-19.125-4.533s4.127-25.107 6.394-27.091l19.266 6.091zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m484.46 305.76s-50.036-18.871-74.053-11.437-13.724 30.307-10.293 48.034 12.58 52.609 14.296 58.327 40.886 9.721 38.599-9.149c-2.287-18.871-9.435-57.47-14.01-61.473 5.147 3.431 5.718-1.144 5.718-1.144h41.172l-1.429-23.158zu0022 fill=u0022#D18100u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m419.53 403.08c-1.754-5.845-11.106-41.5-14.613-59.62s-14.028-41.501 10.521-49.099c3.364-1.041 7.237-1.563 11.399-1.714-6.086-0.213-11.752 0.228-16.428 1.676-24.018 7.434-13.724 30.307-10.293 48.034s12.58 52.609 14.296 58.328c0.377 1.256 2.563 2.429 5.719 3.296-0.29-0.295-0.509-0.595-0.601-0.901zu0022 fill=u0022#FDA702u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m519.49 299.36c6e-3 -3.402-70.81-2.725-70.815 0.676l7.972 19.52 61.323-3.076 1.52-17.12zu0022 fill=u0022#D18100u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m492.75 300.54c8.125-0.743 46.085-12.981 67.927-6.221 24.017 7.434 13.724 30.307 10.293 48.034s-12.58 52.609-14.296 58.327-40.886 9.721-38.599-9.149c1.82-15.014 6.717-42.518 10.947-55.148 0.686-2.048-0.128-4.157-1.726-5.61-0.069-0.063-0.134-0.129-0.193-0.198-0.937-1.077-2.315-1.661-3.742-1.661h-46.411c-17.344 0.855-3.007-26.655 15.8-28.374zu0022 fill=u0022#FDA702u0022u003eu003c/pathu003e u003cg fill=u0022#D18100u0022u003e u003cpath d=u0022m563.66 295.41c9.565 11.583 1.875 30.621-1.13 46.145-3.535 18.262-12.471 52.727-15.406 63.233 5.133-0.835 9.035-2.392 9.55-4.109 1.715-5.719 10.865-40.601 14.296-58.328 3.279-16.938 12.799-38.564-7.31-46.941zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m513.51 328.56c-0.078-0.071-0.15-0.145-0.217-0.223-1.052-1.209-2.598-1.864-4.2-1.864h-38.926c1.157 1.648 3.336 2.612 6.786 2.442h36.906c-0.116-0.119-0.225-0.242-0.349-0.355zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#211380u0022u003e u003crect x=u0022167.85u0022 y=u0022341.63u0022 width=u002281.959u0022 height=u002290.712u0022u003eu003c/rectu003e u003cpath d=u0022m177.17 447.87c-5.148 0-9.321-4.173-9.321-9.321v-19.333h24.667l-6.398 21.942c-1.159 3.978-4.805 6.712-8.948 6.712zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m240.49 447.87c5.148 0 9.321-4.173 9.321-9.321v-19.333h-24.667l6.398 21.942c1.159 3.978 4.805 6.712 8.948 6.712zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#514FF1u0022u003e u003crect x=u0022134.26u0022 y=u0022341.63u0022 width=u002281.959u0022 height=u002290.712u0022u003eu003c/rectu003e u003cpath d=u0022m143.59 447.87c-5.148 0-9.321-4.173-9.321-9.321v-19.333h24.667l-6.398 21.942c-1.16 3.978-4.805 6.712-8.948 6.712zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m206.9 447.87c5.148 0 9.321-4.173 9.321-9.321v-19.333h-24.667l6.398 21.942c1.159 3.978 4.805 6.712 8.948 6.712zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#514FF1u0022u003e u003crect x=u0022183.92u0022 y=u0022297.2u0022 width=u002244.876u0022 height=u002218.698u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022191.68u0022 y=u0022315.9u0022 width=u002244.876u0022 height=u00228.22u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022185.21u0022 y=u0022324.12u0022 width=u002244.876u0022 height=u002217.824u0022u003eu003c/rectu003e u003c/gu003e u003crect x=u0022157.56u0022 y=u0022297.2u0022 width=u002244.876u0022 height=u002218.698u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022165.32u0022 y=u0022315.9u0022 width=u002244.876u0022 height=u00228.22u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022158.85u0022 y=u0022324.12u0022 width=u002244.876u0022 height=u002217.824u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022301.01u0022 y2=u0022301.01u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022304.82u0022 y2=u0022304.82u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022308.63u0022 y2=u0022308.63u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022312.43u0022 y2=u0022312.43u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022223.18u0022 x2=u0022229.28u0022 y1=u0022312.43u0022 y2=u0022312.43u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022203.46u0022 y1=u0022299.35u0022 y2=u0022299.35u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022218.69u0022 x2=u0022229.04u0022 y1=u0022299.35u0022 y2=u0022299.35u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022303.16u0022 y2=u0022303.16u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022163.33u0022 x2=u0022209.32u0022 y1=u0022306.97u0022 y2=u0022306.97u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.56u0022 x2=u0022199.36u0022 y1=u0022310.77u0022 y2=u0022310.77u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022209.61u0022 x2=u0022223.47u0022 y1=u0022310.77u0022 y2=u0022310.77u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022165.32u0022 x2=u0022210.2u0022 y1=u0022320.05u0022 y2=u0022320.05u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022164.46u0022 x2=u0022205.61u0022 y1=u0022321.22u0022 y2=u0022321.22u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022232.89u0022 x2=u0022236.9u0022 y1=u0022320.05u0022 y2=u0022320.05u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022158.85u0022 x2=u0022224.64u0022 y1=u0022323.86u0022 y2=u0022323.86u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022158.85u0022 x2=u0022199.46u0022 y1=u0022327.66u0022 y2=u0022327.66u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022165.19u0022 x2=u0022203.73u0022 y1=u0022331.47u0022 y2=u0022331.47u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022225.96u0022 x2=u0022231.11u0022 y1=u0022331.47u0022 y2=u0022331.47u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022158.85u0022 x2=u0022203.73u0022 y1=u0022335.28u0022 y2=u0022335.28u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022158.85u0022 x2=u0022203.73u0022 y1=u0022339.09u0022 y2=u0022339.09u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#514FF1u0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cg fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003e u003cline x1=u0022158.4u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022326.2u0022 y2=u0022326.2u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022158.45u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022333.81u0022 y2=u0022333.81u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022157.23u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022337.62u0022 y2=u0022337.62u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022158.11u0022 x2=u0022202.43u0022 y1=u0022341.43u0022 y2=u0022341.43u0022u003eu003c/lineu003e u003c/gu003e u003cline x1=u0022215.13u0022 x2=u0022228.06u0022 y1=u0022326.2u0022 y2=u0022326.2u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cline x1=u0022222.45u0022 x2=u0022228.06u0022 y1=u0022337.62u0022 y2=u0022337.62u0022 fill=u0022noneu0022 stroke=u0022#ACA9FFu0022 stroke-linecap=u0022roundu0022 stroke-miterlimit=u002210u0022 stroke-width=u0022.5858u0022u003eu003c/lineu003e u003cg fill=u0022#211380u0022u003e u003cpath d=u0022m516.65 447.69c-2.812-0.754-4.481-3.645-3.727-6.457l39.341-146.73c0.754-2.812 3.645-4.481 6.457-3.727s4.481 3.645 3.727 6.458l-39.341 146.73c-0.754 2.811-3.645 4.48-6.457 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m611.83 447.69c2.812-0.754 4.481-3.645 3.727-6.457l-39.341-146.73c-0.754-2.812-3.645-4.481-6.457-3.727s-4.481 3.645-3.727 6.458l39.34 146.73c0.755 2.811 3.646 4.48 6.458 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#514FF1u0022u003e u003cpath d=u0022m483.84 447.69c-2.812-0.754-4.481-3.645-3.727-6.457l39.341-146.73c0.754-2.812 3.645-4.481 6.457-3.727s4.481 3.645 3.727 6.458l-39.341 146.73c-0.754 2.811-3.645 4.48-6.457 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m579.02 447.69c2.812-0.754 4.481-3.645 3.727-6.457l-39.341-146.73c-0.754-2.812-3.645-4.481-6.458-3.727-2.812 0.754-4.481 3.645-3.727 6.458l39.341 146.73c0.754 2.811 3.645 4.48 6.458 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#211380u0022u003e u003cpath d=u0022m291.32 447.69c-2.812-0.754-4.481-3.645-3.727-6.457l39.34-146.73c0.754-2.812 3.645-4.481 6.457-3.727s4.481 3.645 3.727 6.458l-39.34 146.73c-0.754 2.811-3.645 4.48-6.457 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m386.5 447.69c2.812-0.754 4.481-3.645 3.727-6.457l-39.341-146.73c-0.754-2.812-3.645-4.481-6.457-3.727s-4.481 3.645-3.727 6.458l39.341 146.73c0.753 2.811 3.644 4.48 6.457 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cg fill=u0022#514FF1u0022u003e u003cpath d=u0022m258.51 447.69c-2.812-0.754-4.481-3.645-3.727-6.457l39.341-146.73c0.754-2.812 3.645-4.481 6.457-3.727s4.481 3.645 3.727 6.458l-39.341 146.73c-0.753 2.811-3.644 4.48-6.457 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m353.69 447.69c2.812-0.754 4.481-3.645 3.727-6.457l-39.341-146.73c-0.754-2.812-3.645-4.481-6.457-3.727s-4.481 3.645-3.727 6.458l39.341 146.73c0.754 2.811 3.645 4.48 6.457 3.726zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003crect x=u0022309.05u0022 y=u0022284.41u0022 width=u0022282.25u0022 height=u002217.573u0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022276.63u0022 y=u0022284.41u0022 width=u0022282.25u0022 height=u002217.573u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022288.88u0022 y=u0022282.46u0022 width=u0022322.57u0022 height=u002215.621u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/rectu003e u003crect x=u0022256.47u0022 y=u0022282.46u0022 width=u0022322.57u0022 height=u002215.621u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003cpath d=u0022m483.17 282.75c0.971 0 1.757-0.787 1.757-1.757v-2.148c0-0.971-0.787-1.757-1.757-1.757s-1.757 0.787-1.757 1.757v2.148c-1e-3 0.97 0.786 1.757 1.757 1.757zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m472.15 283.24h21.088c0-2.588-2.098-4.686-4.686-4.686h-14.785c-0.893 0-1.617 0.724-1.617 1.617v3.069zu0022 fill=u0022#F2F1F6u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m481.15 283.24h12.086c0-2.588-2.098-4.686-4.686-4.686h-5.922c-0.816 0-1.477 0.661-1.477 1.477v3.209h-1e-3zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpolygon points=u0022279.61 189.28 278.81 190.08 277.18 189.28 278.81 188.48u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022280.49 187.16 279.35 187.16 278.77 185.44 280.49 186.03u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022282.6 186.29 281.8 185.49 282.6 183.86 283.4 185.49u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022284.72 187.16 284.72 186.03 286.44 185.44 285.85 187.16u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 189.28 286.4 188.48 288.03 189.28 286.4 190.08u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022279.61 191.79 278.81 192.59 277.18 191.79 278.81 190.99u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022279.61 194.31 278.81 195.11 277.18 194.31 278.81 193.51u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022279.61 196.82 278.81 197.62 277.18 196.82 278.81 196.02u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022279.61 199.34 278.81 200.14 277.18 199.34 278.81 198.54u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022279.61 201.85 278.81 202.65 277.18 201.85 278.81 201.05u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022279.61 204.36 278.81 205.16 277.18 204.36 278.81 203.56u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 191.79 286.4 192.59 288.03 191.79 286.4 190.99u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 194.31 286.4 195.11 288.03 194.31 286.4 193.51u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 196.82 286.4 197.62 288.03 196.82 286.4 196.02u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 199.34 286.4 200.14 288.03 199.34 286.4 198.54u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 201.85 286.4 202.65 288.03 201.85 286.4 201.05u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpolygon points=u0022285.6 204.36 286.4 205.16 288.03 204.36 286.4 203.56u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpath d=u0022m286.68 208.74h-8.291v-19.246c0-2.289 1.856-4.145 4.145-4.145s4.145 1.856 4.145 4.145v19.246zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m284.1 208.74h-3.125v-21.829c0-0.863 0.7-1.563 1.563-1.563s1.563 0.7 1.563 1.563v21.829zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpolygon points=u0022287.13 219.11 277.95 219.11 276.4 207.1 288.68 207.1u0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/polygonu003e u003cpath d=u0022m287.95 210.92h-10.821c-1.358 0-2.459-1.101-2.459-2.459s1.101-2.459 2.459-2.459h10.821c1.358 0 2.459 1.101 2.459 2.459s-1.101 2.459-2.459 2.459zu0022 fill=u0022#211380u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 190.08c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.266-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 192.59c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.266-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 195.11c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.266-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 197.62c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.266-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 200.14c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.266-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 202.65c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.266-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m282.53 205.16c-0.108-0.267-0.116-0.533-0.131-0.8 0.015-0.267 0.022-0.533 0.131-0.8 0.109 0.267 0.116 0.533 0.131 0.8-0.016 0.267-0.023 0.533-0.131 0.8zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m278.12 283.24h26.52c2.608 0 4.669-2.211 4.486-4.813l-3.911-55.615c-0.166-2.356-2.125-4.182-4.486-4.182h-22.609v64.61zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m270.21 283.24h19.657c1.973 0 3.572-1.599 3.572-3.572v-57.465c0-1.973-1.599-3.572-3.572-3.572h-19.657c-1.973 0-3.572 1.599-3.572 3.572v57.465c0 1.973 1.599 3.572 3.572 3.572zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003ccircle cx=u0022272.98u0022 cy=u0022279.17u0022 r=u00221.555u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/circleu003e u003cpath d=u0022m554.18 283.24h26.52c2.608 0 4.669-2.211 4.486-4.813l-3.911-55.615c-0.166-2.356-2.125-4.182-4.486-4.182h-22.609v64.61zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m546.26 283.24h19.657c1.973 0 3.572-1.599 3.572-3.572v-57.465c0-1.973-1.599-3.572-3.572-3.572h-19.657c-1.973 0-3.572 1.599-3.572 3.572v57.465c0 1.973 1.6 3.572 3.572 3.572zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003ccircle cx=u0022549.03u0022 cy=u0022279.17u0022 r=u00221.555u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/circleu003e u003cpath d=u0022m378.13 283.24h79.666c0-4.098-3.322-7.42-7.42-7.42h-69.686c-1.414 0-2.561 1.146-2.561 2.56v4.86zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m438.66 283.24h19.135c0-4.098-3.322-7.42-7.42-7.42h-9.377c-1.292 0-2.339 1.047-2.339 2.339v5.081h1e-3zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m311.58 247.8h99.446c5.031 0 9.11-4.078 9.11-9.109v-57.738c0-5.031-4.078-9.109-9.11-9.109h-99.446v75.956zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m308.17 247.8h98.92c2.661 0 4.818-2.157 4.818-4.818v-66.321c0-2.661-2.157-4.818-4.818-4.818h-98.92c-2.661 0-4.818 2.157-4.818 4.818v66.321c0 2.661 2.157 4.818 4.818 4.818zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m336.26 283.24h24.053l7.156-55.691c0.065-0.51-0.331-0.961-0.845-0.961h-23.085l-7.279 56.652zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m328.67 283.24h45.258c0-3.321-2.692-6.013-6.013-6.013h-33.232c-3.321 0-6.013 2.692-6.013 6.013zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m358.42 283.24h15.508c0-3.321-2.692-6.013-6.013-6.013h-3.481c-3.322 0-6.014 2.692-6.014 6.013zu0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m332.78 283.24h24.053l7.15-55.741c0.14-1.088-0.707-2.051-1.804-2.051h-20.08c-1.09 0-2.01 0.809-2.148 1.89l-7.171 55.902zu0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/pathu003e u003ccircle cx=u0022330.53u0022 cy=u0022243.29u0022 r=u00221.543u0022 fill=u0022#514FF1u0022u003eu003c/circleu003e u003crect x=u0022519.64u0022 y=u0022276.67u0022 width=u002217.23u0022 height=u00223.829u0022 fill=u0022#ACA9FFu0022u003eu003c/rectu003e u003cpath d=u0022m537.97 282.85h-19.425c-0.63 0-1.141-0.511-1.141-1.141v-2.542c0-0.63 0.511-1.141 1.141-1.141h19.425c0.63 0 1.141 0.511 1.141 1.141v2.542c1e-3 0.63-0.51 1.141-1.141 1.141zu0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/pathu003e u003crect x=u0022518.06u0022 y=u0022276.67u0022 width=u002217.23u0022 height=u00223.829u0022 fill=u0022#fffu0022u003eu003c/rectu003e u003cpath d=u0022m536.39 282.85h-19.425c-0.63 0-1.141-0.511-1.141-1.141v-2.542c0-0.63 0.511-1.141 1.141-1.141h19.425c0.63 0 1.141 0.511 1.141 1.141v2.542c0 0.63-0.511 1.141-1.141 1.141zu0022 fill=u0022#FDA702u0022u003eu003c/pathu003e u003cpolygon points=u0022497.24 264.57 497.24 272.31 529.02 272.31 532.06 274.79 532.06 272.31 532.06 264.57u0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/polygonu003e u003cg fill=u0022#fffu0022u003e u003cpath d=u0022m513.42 267.06h-12.436c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37s0.166-0.37 0.37-0.37h12.436c0.205 0 0.37 0.166 0.37 0.37 0 0.205-0.166 0.37-0.37 0.37zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m526.41 268.87h-25.42c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37s0.166-0.37 0.37-0.37h25.42c0.204 0 0.37 0.166 0.37 0.37s-0.166 0.37-0.37 0.37zu0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m526.41 270.68h-25.42c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37s0.166-0.37 0.37-0.37h25.42c0.204 0 0.37 0.166 0.37 0.37s-0.166 0.37-0.37 0.37zu0022u003eu003c/pathu003e u003c/gu003e u003cpolygon points=u0022520.45 250.54 520.45 260.42 500.28 260.42 497.24 262.91 497.24 260.42 497.24 250.54u0022 fill=u0022#fffu0022u003eu003c/polygonu003e u003cpath d=u0022m508.6 253.24h-7.613c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37s0.166-0.37 0.37-0.37h7.613c0.204 0 0.37 0.166 0.37 0.37s-0.165 0.37-0.37 0.37zu0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m517.57 255.05h-16.579c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37s0.166-0.37 0.37-0.37h16.579c0.205 0 0.37 0.166 0.37 0.37s-0.166 0.37-0.37 0.37zu0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m517.57 256.86h-16.579c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37 0-0.205 0.166-0.37 0.37-0.37h16.579c0.205 0 0.37 0.166 0.37 0.37s-0.166 0.37-0.37 0.37zu0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/pathu003e u003cpath d=u0022m517.57 258.7h-16.579c-0.204 0-0.37-0.166-0.37-0.37s0.166-0.37 0.37-0.37h16.579c0.205 0 0.37 0.166 0.37 0.37s-0.166 0.37-0.37 0.37zu0022 fill=u0022#FF6700u0022u003eu003c/pathu003e u003c/svg

Let’s get started with the expert Deal Tracker team.

Our expert Deal Tracker team is available 24 Hours 7 days a week, 365 days a year to attend to your needs. Upload your file and get started.

OUR SERVICES

We will do Your Newsprint Advertising.

We will do Your Restaurant Directory.

We will do Your Business Service Guide.

We will do Your 4 Color Process Printing.

We will do Your Graphic Design Freelance.

We will do Your Business Card Printing.

We will do Your Brochure Printing.

We will do Your Postcard Printing.

We will do Your Restaurant Menu Printing.

We will do Your Online Advertising.

We will do Your Web Site Design.

Call 678-726-8799 ​for a price estimation

Start Your Experience with expert Deal Tracker team.

The Deal Tracker offers Free Business Consultations, Advertising, and Printing Graphics in Griffin, Ga.

It’s tempting to relax and slow things down a bit. but that is for other people, not Deal Tracker LLC people. We run hard when others relax, we build when others rest, we are creating a future for our families and you cannot do that sitting on the sofa watching The Voice or Dancing with the Stars.

The Deal Tracker LLC is the great equalizer, there are no limits or boundaries at The Deal Tracker LLC it doesn’t matter where your business is located, or how much money you have, only that you are driven and passionate about success.

There has never been a better time to build your business, we have all the tools, the best products and services, and we help people save money on all of their marketing services they already use. Deal Tracker LLC now has the ability to provide online advertising worldwide.

Deal Tracker LLC is a locally owned and operated.
Based in Griffin, GA 678-726-8799
Located in Historic Downtown Griffin.
120 W. Solomon St. Griffin, Ga 30223


Deal Tracker LLC is a progressive design company that uses innovative graphics and design to showcase our clients. We guarantee you 100% customer satisfaction.

User

Downloads

awards

happy clients

our customers says

Frequently asked question

How we became the best among others?

Our expert Deal Tracker team is available 24 Hours 7 days a week, 365 days a year to attend to your needs.

We provide best service for you.

The Deal Tracker LLC is the great equalizer, there are no limits or boundaries at The Deal Tracker LLC it doesn’t matter where your business is located, or how much money you have, only that you are driven and passionate about the success

Why us to choose?

The Deal Tracker is giving you more than just a pretty picture,u003cbru003eThe Deal Tracker is giving you a visual concept that speaks louder than words!

CONTACT US